يه چيز تکراری

من خسته ام،خيلی خسته، دلم ميخواد بخوابم و وقتی بيدار شدم هيچکدوم از اين چيزايی که خسته ام می کنه ديگه نباشه،ديگه به خاطر ترس از تنهايی مجبور به تحمل بعضی کسا و خيلی چيزا نباشم ، دلم می خواد وقتی از خواب بیدارشدم ديگه تنها نباشم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
ثريا

دوست عزیزسلام - بيماري ها و گرفتاريهای انسان به مثابه قفل هايي هستند كه براي باز كردن هر يك از آنها كليد مناسب لازم است.این کلید را در سایت زیر بیابید www.tebemotaali.com