تصميم کبری ۲

آقا ،من متخصص گند زدنم14.gif ظاهرا ،نه می تونم  خودمو کنترل کنم، نه افکارمو ، نه رفتارمو . آخره سیاستم! پریشب یه افتضاحی بالا آوردم اون سرش ناپیدا !  حق با من بود ولی با عوضی بازیی که درآوردم حالا اون داره برام ناز میکنه و تاقچه بالا گذاشته! زیاد یادم نیست چی شد و چی گفتم و چی شنیدم ولی اینو خوب یادمه که وسط دعوا و مشاجره پریشب، ۲ بار بهم حمله کرد ، فکر کنم می خواست کتکم بزنه 12.gif 20.gif خیلی ترسیدم .

 آخه دعوامون سر چیزیه که به این راحتی هام قابل اثبات نیست07.gifمن از درستی حرفام کاملا  مطمئنم ، مشکلم فقط عدم وجود ۴ تا شاهد عاقل بالغه!!! همین!!! اونقدم خره که فکر می کنه من از این که با اون مجسمه عفت و طهارت روابط ... داشته ناراحتم ،خوب راستش از اینم ناراحتم ولی هر کاری میکنم نمی فهمه که من از دروغ گوییش بیشتر دلچرکینم .

الان ۲ روزه که مغضوب واقع شدم و امروز هم بهم کلید نداد،حالا تا شب باید یا تو دانشگاه باشم یا اینکه برم تو شهر پرسه بزنم...

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 2 بازدید