ماه

 

 

 

خواب ماه را در آب ، دستی ، بی رحمانه برآشفت ... به قصد تقرب ...

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
علی آریا

....... سلام خوشحالم که دوباره برگشته اید .......

تمشک تلخ

امیدوارم به زودی باز بنویسی. تلخیها را فراموش کن. زندگی ادامه دارد.[گل]