یادی از حمید مصدق

 

به رود زمزمه گر گوش کن

که می خواند،

سرود رفتن و رفتن

و برنگشتن ها 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سودی یشم سیاه

عشق به شکل پرواز پرندس عشق خوابه یه آهوی رمندس من زائری تشنه زیر باران عشق چشمه آبی اما کشندس من میمیرم از این آب مسموم اما اونکه مرده از عشق تا قیامت هر لحظه زندس من میمیرم از این آب مسموم مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرندس ...