روز از نو ، روزی از نو

 

سیزدهی رفت ، چهاردهی آمد و چندین ده دیگر نیز پیش روست ، صاحب عددا ! ده ما را آنچه از ده های تو بر نیامد ... که تو خود بزرگترین شاهد این جفایی ... که در این مقام هزاران منزل از ایوب پیشم و از یعقوب هزاران روز چشم به راه تر ... که دیگر مرا یارای بیش نیست ... که ...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید