شعری که محمد وهابی برام فرستاده،به نظرم خیلی خوبه ،منو یاد یه نفر میندازه!!!!!

روزگاريست همه قوس بدن ميخواهند

 همه از دوست فقط چشم و دهن مي خواهند

 ديو هستند ولي مثل پري مي پوشند

 گرگ هايي که لباس پدري مي پوشند

 آنچه ديدند به مقياس نظر مي سنجند

 عشق ها را همه با دور کمر مي سنجند

/ 0 نظر / 2 بازدید