چند وقتیه دچار دگردیسی روحی شدم؛ داره دمم می افته ؛ شایدم دارم دم در می آرم .نمی دونم چه بلایی داره سرم می آد؛ فقط می دونم که حال و روز خوشی ندارم . عجیب غریب شده ام؛ خدا عاقبتم رو به خیر کنه. 

/ 0 نظر / 2 بازدید