آتش سرد

خاموش ترین غوغا، دلسردترین آتش

من مرده ترین زنده، من معنی تابوتم

حسرت به دلم چون خار ، ریش دلکم خونبار

مجبور به بودن ها، من ناله هاروتم

/ 2 نظر / 2 بازدید
کيارش

سلام عزيزم منم کيارش منو يادت مياد؟ قول دادم به وبلاگت سر بزنم. اومدم همش رو هم خوندم. چيز جذابی نداشت. لطفا خاطرات روزانه و دستنوشته های شخصی و نظرات خودتو بزار. مرسی خدافز