زخم

رازهایی سر به مهر
دردهایی سر به گور
حرفهایی سر به دار


تلخناکم از زبونی های خویش
وه چه افگارم ز باورهای خویش
جان به در بردم ز خامی های خویش

/ 0 نظر / 2 بازدید