شهر من

چند روزه دارم به شهری که این چند سال گذشته مهمونش بودم فکر میکنم. شهری که همیشه با من دوست بوده و بیگانگیم رو به رخم نکشیده. شهری که زیباییهاش قلبم رو فشار میده. شهری که در دنیای بسته اش رو به روی من باز کرد. شهری که قسمت بزرگ و ناشناخته ای از خودم رو اونجا پیدا کردم. شهری که من دوباره در آن متولد شدم. شهر من.

/ 0 نظر / 2 بازدید