تصميم کبری ۵

آقا من گفتم می خوام عاشق بشم؟ 45.gifمن غلط کردم ... اصلا هم دلم نمی خواد عاشق بشم ، مگه شهر هرته که هر وقت میلم کشید عاشق بشم ؟

چه غلط های زیادی....

/ 0 نظر / 4 بازدید