پاييز

روزهایی روشن

بادهایی نمناک

و به هنگام فرو رفتن خورشید به خاک

لرزشی در تنها.

فصل تنهایی تنهای ملول از تنهاست،

قبر مجنون به کجاست؟

===

===

من سراسیمه به دنبال دلم می گردم.

دل بیمارم را بهر شفا

من سپردم به خدا.

من چه میدانستم

مرهمی نیست

کسی نیست

که به دلداری من بشتابد،

و خدای ملکوت

کاستن کارش نیست

بفزاید غمها،

آه ای آدمها ...

/ 0 نظر / 3 بازدید