استیصال

دلم امشب خیلی گرفته , هیچ جوری نمی تونم حواس خودمو پرت کنم. امروز اونقدر از سر گیجی به گلدونم آب دادم که شده عین مرداب , عین دل من.

یکی به من بگه آخه با این دل صاحاب مرده چیکار کنم؟ 

/ 0 نظر / 2 بازدید