رسم دوست

 

در کوچه ای که هیچ عابری نداشت ،

در کوچه ای که هیچ درختی ندیده بود ،

پرنده ی کوچک

لانه ساخت.

بر سربلندترین تیر چراغ برق ،

او آشیانه ساخت.

/ 1 نظر / 8 بازدید