انتظار

من در این همهمه آب و سراب

من در این واقعه سرد کبود

پی لبخندی از عمق آهم

کاشکی زلزله ای، سیلی

یا که شاید رعدی

دست تقدیر مرا خط می زد

/ 0 نظر / 2 بازدید