آزادی

 

 

 

 

برایت آیینه ای خواهم ساخت ،

تمام قد ،

از آرزوهایم .


تا آگاهانه

بی هیچ تعجیلی ،

در آن خیره شوی ،

یا ... روی بگردانی .

/ 2 نظر / 7 بازدید
کرگدن

کوتاه آمدیم فقط چون شما فرمودید !

آمد

ایکاش این آیینه تمام قد تمام رویم را نشانم دهد