/ 4 نظر / 7 بازدید
رضیه

چطوری حضرت بهارنارنج؟ شلوغم و دلتنگ از این که یک روزی نیست که کسی کاری به کارم نداشته باشه و برم یک گوشه ای دو سه ساعتی بنویسم. یا کار اداره یا کار تو خونه یا ماندانا یا خونه فلانی یا خود فلانی یا آشپزی یا مریضی یا خستگی...