بازی اشکنک داره حافظ جان!


یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت

حاش لله که روم من ز پی یار دگرخب آره حافظ عزیز تر از جان ، ز پی یار دگر نمیرم ولی تلفن ها و پیامک هاش رو هم تا یه مدت جواب نمی دم . کلوخ انداز را پاداش سنگ است ...

/ 0 نظر / 11 بازدید