دلتنگی های هميشگی

صبح شنبه است. دلم برای خیلی چیزها تنگ شده برای همه چیزهایی که اونقدر از دسترسم دورند که تنها اشک من رو به اونها پیوند میده. برای همه چیزهایی که اونقدر به من نزدیکن و اونقدر مال من نیستن که اشکم رو در میارن. دلم خیلی تنگه.خیلی تنگ ...

/ 0 نظر / 2 بازدید