زندگی سگی

گیج گیجم، از وقتی این دندون لعنتیم رو جراحی کردن زندگیم شده زندگی سگ،نه خواب دارم نه خوراک، همش درد میکنه ، این مسکن های بی خاصیت هم نه تنها دردشو آروم نمی کنن تازه معده درد هم بهش اضافه کردن48.gif

من حالم بده...17.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید