زن ایرونی تک ه ، خوشگله با نمکه ...

 

دیشب با یه دوست صمیمی در کافه ای نشسته بودیم و حرف می زدیم . اون گرم گله و شکایت از روزگار و من مشغول دلداری اون بودم که یکی دیگه از دوستانم رو دیدم . سر میز ما نشست و حال و احوالی کرد . بعد از چند جمله خیلی ناگهانی حال خانمی رو که چند ماهی میشد از این جا رفته بود رو از من پرسید . با تعجب نگاهش کردم و گقتم : فکر کنم خوبه ، چطور؟ موذیانه خندید و گفت : همین جوری ! دلم براش تنگ شده! موضوع داشت جالب می شد .با خنده گفتم : راستشو بگو ! گفت : خب ، من ازش خوشم میومد ، خیلی خوشگل بود ، مهربون و بامزه بود ، می خواستم بهش پیشنهاد دوستی بدم که یهو غیبش زد . گفتم : تو بین این همه دخترای خوشگل مو بور اینجا که مثل باربی میمونن به یه ایرانی میگی خوشگل! گفت : نه ! تو این چیزا رو نمی فهمی! زنای ایرانی یه چیزه دیگن !
اولین بار نبود که از این حرفا می شنیدم (همه ی اونا رو به حساب خوش آمد گویی و تعارف میذاشتم) ولی شنیدن این حرف از یه امریکایی روشن فکر و تحصیل کرده که خوب هم می شناسمش برام جالب بود . تو دلم گفتم عجب ! تو هم ما رو شناختی! تو هم فهمیدی که خوب کولی میدیم! خدایا شکرت!


/ 0 نظر / 11 بازدید