/ 1 نظر / 8 بازدید
بهنامترین

اشکهایت را که هرز رها کردی رفت،راهی هم که در آن بیراه راه نرویید هنوز،خودت را به کدام تابش سوزاندی؟به کدام باد سپردی،که دیگر نوری از تو نیست.سلام