سوسو

پس از این سالیان خاموشی

پس از این همه فراموشی

ز ره رسید دوباره زمان دلتنگی.

کمینه جنبشی از بخت خود نمی بینم

ولی

به خرده امیدی هنوز دلگرمم

هنوز می گردم. 

/ 2 نظر / 2 بازدید
شبنمکده

سلام پای ما عاشقان اگر لنگ است دل دریایمان اگر تنگ است بخدا هیچکس مقصر نیست ناخدا با خدا هماهنگ است[گل]