کوری مزمن   

تفاهمی هم حتی نداریم، چه برسد به سوتفاهم !!! اصلا کاری به کار هم نداریم، سلام ،صبح به خیر...سلام ،شب به خیر! همین !عین آدمهای خیلی روشنفکر توی فیلمها.

تو قوانین بازیت را برای من مو به مو توضیح دادی و من ترسیدم. آلبوم عکسهای دلبرکانت را با جزییات کامل نشانم دادی و من بیشتر ترسیدم. با خودم فکر کردم اینها که شدنی نیست ،شوخی می کند! بلا نسبت ما آدمیم ، این چیزها از آدمیت به دور است!

و ... زمان گذشت. تو را خوب دیدم، تو را خوب شنیدم و تو را خوب خواندم و فهمیدم که در تمام این مدت من فقط یک احمق بودم. برای تو آدمها می آیند و می روند و در این روند آمد و شد، چه کوتاه و چه بلند،همه برایت هیچند. و چه ماهرانه عزیز داشتن رادر یک زمان با همه بازی می کنی.

تو فقط بازی می کنی ،فقط بازی.

 

لینک
چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦ - بهار نارنج