هيهات من الذله !   

خیلی وقته که چیزی ننوشتم ، یعنی نشد که بنویسم، وقت نداشتم سرمو بخارونم ، از خدا پنهون نیست از شما چه پنهون،  جدیدا هوایی شدم، فکر بد نکنین که بهم حسابی بر می خوره ، الان باید برم،شیمی دارم، بعدا براتون میگم ...

لینک
سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥ - بهار نارنج