زندگی سگی   

گیج گیجم، از وقتی این دندون لعنتیم رو جراحی کردن زندگیم شده زندگی سگ،نه خواب دارم نه خوراک، همش درد میکنه ، این مسکن های بی خاصیت هم نه تنها دردشو آروم نمی کنن تازه معده درد هم بهش اضافه کردن

من حالم بده...

لینک
سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥ - بهار نارنج