من اکنون تند خو و تنگدل از چرخش چرخ اهوراییت بیزارم ،

رهایی را سزاوارم

لینک
سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج