یادی از حافظ   

 

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

لینک
سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج