انتظار   

من در این همهمه آب و سراب

من در این واقعه سرد کبود

پی لبخندی از عمق آهم

کاشکی زلزله ای، سیلی

یا که شاید رعدی

دست تقدیر مرا خط می زد

لینک
چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧ - بهار نارنج