فلسفه!   

خدا به دادم برسه!!! ١ ساعت دیگه امتحان دارم و هیچی بلد نیستم...........گریه

لینک
سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ - بهار نارنج