چیستان   

اونقدر زیر آفتاب کار کردم که شدم مثل گورخر، موقع کار کردن هم که از بس همه هی سرک میکشن و زل میزنن احساس زرافه بودن بهم دست میده ، اگه گفتین من چیم؟!!!! چشمک

لینک
دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧ - بهار نارنج